ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ตั้งอยู่ที่บริเวณที่ราชพัสดุของหนองญาติ เนื้อที่ประมาณ  ๗๘  ไร่ ที่ตั้ง ถนนนครพนม – นาแก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๗ กิโลเมตร

map