เส้นทางจักรยานเลาะริมโขง  โดยในปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางจักรยานเลาะริมโขงจากสวนเทิดพระเกียรติ ถึง บริเวณหน้าโบสถ์นักบุญอันนา(หนองแสง)  และมีแผนงานโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องถึงสะพานมิตรภาพ ๓ (นครพนม-คำม่วน)  ในปี ๒๕๕๙

สนามกอล์ฟภูกระแต  มีเนื้อที่ประมาณ ๒๐๐ ไร่ ตั้งอยู่ที่บริเวณวิทยาลัยเทคนิคนครพนมรอบอ่างเก็บน้ำภูกระแต เป็นสนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐานแห่งหนึ่ง  มีขนาด ๙ หลุม  ธรรมชาติสวยงาม อยู่ห่างจากอำเภอเมืองเพียง ๓ กิโลเมตร เท่านั้น อาจกล่าวได้ว่า เป็นสนามกอล์ฟที่สวยงามแห่งหนึ่งในภาคอีสาน

สวนหลวง ร.๙ สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ เนื่องในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ เป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม ตามเส้นทางสายนครพนม – ท่าอุเทน อยู่ทางด้านทิศเหนือของตัวเมือง

 เขื่อนหน้าเมืองนครพนมและอัฒจันทร์ลานเดิน – วิ่ง ริมฝั่งแม่น้ำโขง  เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ และออกกำลังกาย  อยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม เป็นสถานที่สำหรับชมทิวทัศน์อันวิจิตรของแม่น้ำโขง  อันเป็นแน่น้ำสายสำคัญไหลผ่านเมือง   ก่อให้เกิดทัศนียภาพอันสวยสดงดงาม   โดยเฉพาะภาพพระอาทิตย์ที่โผล่พ้นทิวเขาเหนือลำน้ำโขงนั้น เป็นภาพที่หาดูได้  ยากยิ่ง บริเวณเขื่อนหน้าเมืองนี้   อยู่ตรงข้ามกับเมืองท่าแขกแขวงคำม่วน   ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

สวนสาธารณะและหาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์  นับเป็นหาดทรายน้ำจืดที่สวยงามมาก โดยจะปรากฏ หาดทรายในฤดูแล้ง (ราวเดือนมีนาคม – เมษายน) บริเวณหาดทรายจะยื่นยาวออกไปกลางลำน้ำโขง ห่างจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพียง ๕๐๐ เมตร  หาดทรายแห่งนี้ อยู่ตรงข้ามกับที่ทำการแขวงคำม่วน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและชมความงามของธรรมชาติ

สวนชมโขง  เป็นสวนสาธารณะที่เทศบาลเมืองนครพนม จัดสร้างขึ้นในปี  ๒๕๔๕ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการนันทนาการ พักผ่อนออกกำลังกาย ตลอดจนใช้เป็นสถานที่จัดแสดงงานประจำปีต่าง ๆ ของจังหวัด ใช้พื้นที่ ของเรือนจำจังหวัด (เดิม) เป็นสถานที่ก่อสร้าง ภายในสวนยังคงมีอาคาร และห้องคุมขังนักโทษไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาและเข้าชม รวมถึงการตกแต่งประดับสวนด้วยน้ำพุที่สวยงาม            

พิพิธภัณฑ์ปลาแม่น้ำโขง  อ่างเก็บน้ำหนองญาติ มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๕๐๐ ไร่ เป็นแหล่งน้ำที่ติดกับ เขตเทศบาลเมืองนครพนม เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จปฏิบัติภารกิจเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๕ รวมทั้งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยทั่วไป  และจังหวัดนครพนมมีแม่น้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำโขง ลำน้ำก่ำ แม่น้ำสงคราม จึงทำให้จังหวัดนครพนม มีสัตว์น้ำมากมาย หลายชนิดและกลายเป็นแหล่งน้ำที่ สำคัญในการขยายพันธุ์สัตว์น้ำ รวมทั้งเป็นแหล่ง รวมสัตว์น้ำและปลาหลายชนิดทั้ง ชนิดที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ในประเทศไทย ด้วยดำริของ ฯพณฯ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๒ พิจารณาเห็นสมควรที่จะจัดตั้งสถานที่จัดแสดงโลกของปลาแม่น้ำโขง ขึ้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองญาติ เพื่อรวบรวม พันธุ์สัตว์น้ำที่อยู่ในแม่น้ำโขง ลำน้ำก่ำ แม่น้ำสงคราม ไว้เพื่อแสดงให้นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจได้ชมและศึกษาหาความรู้  โดยจัดแสดงพันธุ์ปลาแม่น้ำโขงทั่วไป และชนิดที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งมีจุดเด่นคือมีอุโมงค์ลอดใต้ตู้ปลาสามารถ ชมความเคลื่อนไหวของปลา ได้เป็นอย่างดี และยังมีตู้ปลาขนาดและรูปทรงต่างๆอีกมากมาย นอกจากนั้น ภายในตัวอาคารยังประกอบไปด้วยจุดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับปลาแม่น้ำโขง ห้องโสตทัศนศึกษาสำหรับฉายวีดีทัศน์ที่ทันสมัยขนาด ๕๐ ที่นั่ง และสถานที่ จำหน่ายของที่ระลึก  จึงนับเป็นอาคาร แสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดที่ทันสมัยและมีประโยชน์อย่างยิ่ง ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ความเพลิดเพลิน แก่ผู้เยี่ยมชมของชาว จังหวัดนครพนมและจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม  ได้แก่  แหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขง  แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์  แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและพระธาตุสำคัญ  แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  การท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดนครพนม  ส่วนมากยังไม่ได้ได้รับการยกระดับมาตรฐาน  โครงสร้างพื้นฐานยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวบางแห่ง  การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวภายในและภายนอกยังไม่มีเท่าที่ควร  รวมตลอดถึงการกำหนดกิจกรรม  ปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมยังไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์  โดยเฉพาะการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน  ผ่านสะพานมิตรภาพ ๓ นครพนม-คำม่วน  หากได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น  นักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดนครพนมเพิ่มมากขึ้นในฐานะที่เป็นจังหวัดอยู่ศูนย์กลางอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง