10307216_1443302595911709_1116210712457172036_n

พระธาตุพนม

พระธาตุพนม ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารในเขตอำเภอธาตุพนม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  ๕๐  กิโลเมตร ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีลงความเห็นว่าเป็นสมัยเดียวกันกับปราสาทของขอม และได้ทำการบูรณะเรื่อยมา  โดยในปี พ.ศ.๒๔๕๘ วัดพระธาตุพนมได้รับการยกฐานะเป็นอารามหลวงชั้นเอก ขึ้นเป็น “วรมหาวิหาร” ต่อมาในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ พระธาตุพนมได้ล้มทลายลงทั้งองค์เนื่องจากความเก่าแก่ขององค์พระธาตุพนม รัฐบาลได้ก่อสร้างองค์พระธาตุขึ้นใหม่ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๒๒  และได้ ทำการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  ตลอดจนของมีค่ามากมายนับหมื่นชิ้นภายในองค์พระธาตุ  บนยอดองค์พระธาตุมีฉัตรทองคำ น้ำหนักถึง ๑๑๐  กิโลกรัม   ปัจจุบันองค์พระธาตุพนมมีฐานกว้างด้านละ ๑๒.๓๓  เมตร เป็นเจดีย์ทรงสี่เหลี่ยมสูงแลดูสง่างามยิ่งนัก

rtrt

พระธาตุท่าอุเทน 

พระธาตุท่าอุเทน  ประดิษฐานอยู่บ้านท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน รูปทรงคล้ายพระธาตุพนม มีความสูงจากพื้นดินถึงยอด  ๓๓ วา   ฐานกว้างด้านละ ๖ วา   ๓ ศอก   พระอาจารย์ศรีทัตถ์ เป็นผู้สร้าง เมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๕๕  พระธาตุท่าอุเทนนี้เป็นศิลปกรรมและปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งองค์หนึ่ง  ภายในองค์พระธาตุบรรจุพระธาตุของ พระอรหันต์  ซึ่งพระอาจารย์ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้งประเทศพม่า การเดินทางไปนมัสการพระธาตุท่าอุเทนจากตัวเมืองนครพนมใช้เส้นทางหมายเลข ๒๑๒  ไปยังอำเภอท่าอุเทน ระยะทางประมาณ  ๒๖  กิโลเมตร

SONY DSC

พระธาตุเรณูนคร

พระธาตุเรณูนคร  ประดิษฐานอยู่ ที่วัดพระธาตุเรณูนคร ตำบลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๑   โดยอาจารย์เม้า วงษา และ อุปปัชฌาอินทร์ โดยจำลองมาจากองค์พระธาตุพนม มีความสูง ๓๕  เมตร  กว้าง ๘.๓๗ เมตร มีซุ้มประตู ๔ ด้าน ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ ภายในวัดพระธาตุเรณูนคร นอกจากมีองค์พระธาตุเรณูนครแล้วยังมีพระรูปพระองค์แสน (น้ำหนัก ๑,๒๐๐ กิโลกรัม หน้าตักกว้าง ๕๐ เซนติเมตร สูง ๕๐ เซนติเมตร) มีพระพุทธลักษณะสวยงาม การเดินทางไปนมัสการพระธาตุเรณูนคร จากตัวเมืองใช้เส้นทางหลวงหมายเลข  ๒๑๒  ถึงกิโลเมตร ที่  ๔๔  มีทางแยกไปยังอำเภอเรณูนคร ๗ กิโลเมตร   สภาพถนนลาดยางใช้ได้ทุกฤดูกาล รวมระยะทางทั้งสิ้น ๕๑ กิโลเมตร

                                                              prasit1                      พระธาตุประสิทธิ์

                      พระธาตุประสิทธิ์  ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุประสิทธิ์ ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า ห่างจากตัวอำเภอเมือง  ประมาณ  ๙๘  กิโลเมตร เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า ประชาชนในท้องถิ่นใกล้เคียงเคารพนับถือมาก  การเดินทางจากตัวเมืองนครพนม ไปตามทางหลวงหมายเลข ๒๑๒   ผ่านอำเภอท่าอุเทน ถึงบ้านท่าดอกแก้วจะมีทางหลวง หมายเลข  ๒๐๓๒ แยกซ้ายมือเข้าตัวอำเภอศรีสงคราม จากอำเภอศรีสงคราม ไปอำเภอนาหว้า ระยะทาง ๒๖  กิโลเมตร  ถนนลาดยางตามทางหลวงหมายเลข  ๒๑๓๒  ถึงบริเวณวัด

mahasi1

พระธาตุมหาชัย

                    พระธาตุมหาชัย   ประดิษฐาน  ณ  วัดโฆษิตดาราม  ตำบลมหาชัย  อำเภอปลาปาก  ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  ๔๐  กิโลเมตร  ไปตามเส้นทางนครพนม – สกลนคร  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒  พระธาตุมหาชัย เป็น ปูชนียสถานที่สำคัญยิ่งแห่งหนึ่ง   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่พระธาตุมหาชัย เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๑๘  ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา  และที่วัดโฆษิตดาราม นี้   ยังเป็นที่จำพรรษาของท่านพระครูสุนทรธรรมโฆษิต (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)  พระเกจิอาจารย์สายวิปัสสนา  ที่สำคัญองค์หนึ่ง และเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดนครพนม   และชาวอีสานทั่วไปด้วย

tyty

พระธาตุศรีคูณ

พระธาตุศรีคูณ  เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอนาแก ห่างจากอำเภอธาตุพนม ตามทางหลวงหมายเลข  ๒๑๒ ประมาณ ๒๗ กิโลเมตร พระธาตุศรีคูณมีลักษณะส่วนบนคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันตรงที่ ชั้นที่๑  มีสองตอน เป็นรูป ๔ เหลี่ยม  ประดับลวดลายปูนปั้น และชั้นที่ ๒   สั้นกว่าพระธาตุพนม

2010_08_23_220333_cn7f5h0z

วัดมรุกขนคร

วัดมรุกขนคร  ตั้งอยู่ ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม มีพระธาตุสำคัญของจังหวัด ลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไปเรื่อยๆ ยอดเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยมผู้สร้างคือพระบรมราชา(กู่แก้ว) เจ้าเมืองเดิมมรุขนครเดิม ช่วงหนึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอาณาจักรศรีโคตบูร

TTT_gallery_2013-05-09_10-16_45_number4_

วัดโอกาสศรีบัวบาน

วัดโอกาสศรีบัวบาน  เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณ มีศาลเจ้าหมื่น รวมทั้งพระติ้ว พระเทียม ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของเมืองนครพนม  เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไป วัดนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงติดกับด่านศุลกากรนครพนม ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม

op

รอยพระบาทเวินปลา

รอยพระบาทเวินปลา ตั้งอยู่ในลำน้ำโขง ณ บ้านเวินพระบาท ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน โดยมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดพระบาทเวินปลา หางจากฝั่งออกไป  ๑๕๐  เมตร  สถานที่แห่งนี้ชาวบ้านเรียกว่า “วังน้ำวน หรือเวิน”ลักษณะเป็นรอยฝ่าพระบาทเบื้องซ้าย กว้าง ๗๐  เซนติเมตร  ยาว ๑.๘๐  เมตร  ตรงกลางมีรูปกงจักร เส้นผ่าศูนย์กลางของรูปประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ในฤดูฝนน้ำจะท่วมคือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ไปจนกว่าน้ำจะลดลง ในเดือนกุมภาพันธ์ จึงไปนมัสการได้ งานเทศกาลนมัสการ จะตรงกับวันสงกรานต์ของทุกปี การเดินทางจากนครพนม  ไปตามถนนสายนครพนม-บ้านแพง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๑๐  กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าหมู่บ้าน อีก ๕๐๐  เมตร

33

พระบางวัดไตรภูมิ

                      พระบางวัดไตรภูมิ  ประดิษฐานอยู่ ณ วัดไตรภูมิ ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามสมุทร มีขนาดสูง ๘๐  นิ้ว  แท่นสูง ๒.๕ นิ้ว   ฐานเป็นรูป ๘ เหลี่ยม  สูง ๑๕ นิ้ว  ห่างจากจังหวัดนครพนม  ประมาณ ๒๖  กิโลเมตร

popo

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

                      พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นสถาปัตยกรรมดีเด่นมีลักษณะเป็นแบบตะวันตก ได้รับอิทธิพลในรูปแบบการก่อสร้างจากฝรั่งเศสช่วงสมัยสงครามอินโดจีน มีอายุแก่มากแล้วแต่ยังรักษาสภาพและความสวยงามต่างๆไว้ได้อย่างดี ภายในจัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของจังหวัดนครพนมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันรวมถึงประเพณีไหลเรือไฟหนึ่งเดียวของประเทศไทยด้วย

nlt nakornpanon

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เดิมเคยเป็นอาคารศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังเก่า) มาก่อน  เริ่มสร้างครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๔๕๘ ในสมัยที่พระยาพนมนครนุรักษ์ (อุ้ย นาครทรรภ) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรก สร้างเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๖๒ ลักษณะสถาปัตยกรรม ตัวอาคารใช้แปลนของศาลากลาง จังหวัดเชียงราย มีลักษณะตึกสองชั้นครึ่ง ก่ออิฐถือปูน ไม่เสริมเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องดินเผา ส่วนประกอบโครงสร้างต่างๆเป็นไม้ รูปทรงอาคารเป็นแบบตะวันตก

37_20090319122414.

หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม

หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่อดีตประธานาธิบดีสาธารัฐสังคมนิยมเวียดนามท่านโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อกอบกู้เอกราชของประเทศเวียดนาม ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๖๗-๒๔๗๔ จึงถือได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการกอบกู้อิสรภาพให้แก่ประเทศเวียดนาม ลักษณะบริเวณบ้านปลูกต้นมะพร้าว ต้นมะเฟือง หลังบ้านมียุ้งข้าว ตัวบ้านเป็นบ้านสวนแบบโบราณ ชั้นเดียว ร่มรื่น ในบ้านมีห้อง ๒ ห้อง มีเตียงไม้ ชั้นวางของ โต๊ะ เก้าอี้ยาว

n20151114102746_1100488

หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี

หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี เป็นอาคาร ๒ ชั้น แบ่งออกเป็น ๕ ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ อยู่ชั้น ๑ ด้านหน้า เป็นห้องโถงใหญ่ ประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรี ๙ พระองค์ เป็นภาพวาดสีน้ำมัน มีตราพระราชวงศ์จักรีและประวัติ   ความเป็นมาของจังหวัดนครพนม จากอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ มาสู่ มรุกขนคร และนครพนม ตามลำดับ โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผู้ก่อตั้งราชวงศ์จักรีได้ทรงสถาปนาเมืองนครพนม เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๓๗

ส่วนที่ ๒ อยู่ชั้น ๑ ด้านหลัง เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระมหากษัตริย์   ทั้ง ๙ พระองค์ ลำดับราชสกุลวงศ์ ตราพระราชลัญจกร ตราเครื่องราชกกุธภัณฑ์และภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชภารกิจ ณ จังหวัดนครพนม ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘  นอกจากนั้น ยังเว้นพื้นที่ไว้สำหรับติดตั้งโมเดล โครงการพระราชดำริสำคัญในจังหวัดนครพนม เช่น โครงการชลประทานน้ำก่ำตามพระราชดำริ เป็นต้น

ส่วนที่ ๓ อยู่ชั้น ๒ ของอาคาร เป็นพิพิธภัณฑ์ชนเผ่า ๘ ชนเผ่าและ ๒ เชื้อชาติ ได้แก่ชนเผ่า  ผู้ไท  กะเลิง ญ้อ แสก ข่า โส้  อีสาน(ลาว)  กวน  และอีก ๒ เชื้อชาติ คือ จีนและเวียดนาม โดยในพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวได้แสดงถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของ ๘ ชนเผ่า ๒ เชื้อชาติ ที่แม้จะต่างชนเผ่า ต่างเชื้อชาติ แต่ก็อยู่ร่วมกันในจังหวัดนครพนมได้อย่างปกติสุข ภายใต้พระบารมีปกเกล้าฯ ของพระบาทสมเด็จ  พระเจ้าอยู่หัว

ส่วนที่ ๔ อยู่ชั้น ๒ ของอาคาร เป็นภาพขนาดใหญ่แสดงถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญเชิงประวัติศาสตร์และเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดนครพนม คือ พระธาตุพนม และพระธาตุประจำวันเกิดทั้ง ๗ วัน พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์  น้ำตกตาดโพธิ์  น้ำตกตาดขาม  สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ ๓ (นครพนม-คำม่วน สปป.ลาว) และทิวทัศน์ริมแม่น้ำโขงที่มีเขื่อนที่ยาวและสวยที่สุดในประเทศไทย เป็นต้น

ส่วนที่ ๕ อยู่ชั้น ๒ ของอาคาร เป็นห้องฉายภาพยนตร์ขนาด ๕๐ ที่นั่ง สำหรับฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย เฉพาะอย่างยิ่ง ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรจังหวัดนครพนม เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘ และภาพยนตร์ส่วนพระองค์ที่เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมทหารชายแดน ณ จังหวัดนครพนมและทรงประทับแรม ณ ริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ บริเวณที่ตั้งอาคารหอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕