10846434_10154984610985220_5853417135716012865_n

ภูลังกา

   ภูลังกา  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอบ้านแพง  ห่างจากอำเภอบ้านแพง ๖ กิโลเมตร ภูลังกาเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกและลำธารใหญ่น้อยหลายสาย ตลอดจนมีความอุดมสมบูรณ์ของดอกไม้ กล้วยไม้ และพันธุ์ไม้นานาชนิดที่สวยงาม การเดินทางจากตัวจังหวัด ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข  ๒๑๒  (นครพนม-บ้านแพง)  ระยะทาง  ๙๒  กิโลเมตร  และในปี ๒๕๕๘  จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการก่อสร้างเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ Canopy Walk เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวที่นิยมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นอย่างมาก

 

14183

น้ำตกตาดขาม

น้ำตกตาดขาม ต้นลำธารเกิดจากเทือกเขาภูลังกา ตั้งอยู่ใจกลางเขตป่าสงวนแห่งชาติภูลังกา ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านแพง ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ๖ กิโลเมตรเป็นลำห้วยไหลมาบรรจบ สภาพโดยรอบบริเวณร่มรื่นเหมาะแก่การไปท่องเที่ยว และ พักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง ปัจจุบันมีถนนคอนกรีต เข้าไปถึงบริเวณน้ำตก การเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับทางไปภูลังกา

wq

น้ำตกตาดโพธิ์

น้ำตกตาดโพธิ์ กำเนิดจากเทือกเขาภูลังกา อยู่ใกล้กับน้ำตกตาดขามห่างกันประมาณ  ๕ กิโลเมตร มีลักษณะสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ที่ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านแพงประมาณ ๑๑ กิโลเมตรเส้นทางเป็นถนนลูกรังใช้ได้ทุกฤดูกาล รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงตัวน้ำตกได้ ต้องเดินขึ้นไปใช้เวลาเดินประมาณชั่วโมงเศษ สองข้างทางร่มรื่นเหมาะแก่การเดินชมความงามตามธรรมชาติอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในฤดูฝนสามารถมองเห็นน้ำตกได้จากทางหลวงแผ่นดินที่เลียบริมฝั่งแม่น้ำโขง

หาดดอนแพง

หาดดอนแพง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบ้านแพงห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ ๑ ก.ม. อยู่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขง   ตรงข้ามกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพสวยงาม โดยเฉพาะภูมิทัศน์ช่วงที่มีการปลูกใบยาสูบนับพันไร่

00_486962_149325671869050_372385253_n

ดานสาวคอย

ดานสาวคอย  ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน เขตอำเภอนาแก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นลานหินเรียบ มีต้นไม้เบญจพรรณขึ้นประปราย เมื่อขึ้นถึงลานหินสามารถมองเห็นยอดขององค์พระธาตุพนม รวมทั้งอ่างเก็บน้ำห้วยโทห้วยผักดอกและพื้นที่ของอำเภอนาแกได้เป็นอย่างดี ทั่วพื้นที่มีทิวทัศน์สวยงาม ความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้มาจากหนุ่มสาวชาวบ้านสมัยก่อนเวลาไปหาของป่าจะนัดหมายคอยกันที่นี่เลยได้ชื่อว่า “ดานสาวคอย” การเดินทางห่างจากตัวอำเภอนาแกประมาณ ๖ กิโลเมตร เส้นทางเป็นถนนลูกรังรถยนต์สามารถขึ้นไปถึงบริเวณดานสาวคอยได้

beach05

หาดแห่

                        หาดแห่ เป็นเกาะกลางแม่น้ำโขง อยู่บริเวณบ้านน้ำก่ำใต้ ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของบ้านเรือนสองฝั่งโขง ในอดีตเริ่มมีผู้คนลงไปท่องเที่ยวพักผ่อนในฤดูร้อน ตั้งแต่ปี ๒๕๓๔ แต่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างและเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเป็นทางการเมื่อ ๕ ปี ที่ผ่านมา ในช่วงหลังจากงานพระธาตุพนมของทุกปี ไปจนถึงวันที่ ๑๕ เมษายนหรือจนจบเทศกาลสงกรานต์