ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ประกาศประกวดราคาชื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การชื้อจัดชื้อกล้องโทรทัศน์พร้อมชุดถ่ายทอดสัญญาณขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๘ นิ้ว ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.nkpsci.go.th/wp-content/uploads/2020/03/เอกสารประกวดราคาซื้อกล้องโทรทรรศน์.pdf

Posted by:

0

Add a Comment