ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 สอบภาควิชา ความรู้ความสมารถทั่วไป และ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และสอบสัมภาษณ์ วันเวลา และ สถานที่สอบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.nkpsci.go.th/?p=4663

Posted by:

0

Add a Comment