ศว.นครพนม ออกเคลื่อนที่จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 15ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านผึ้งวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

Posted by:

0

Add a Comment