พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร

Posted by:

S__6889497 S__6889494 S__6889495 S__6889496

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการ จังหวัด นครพนม
เป็นประธานในพิธี อันเชิญโคมตะเกียง และเถ้าอัฐิ ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตร ของประชาชนในส่วนภูมิภาค จังหวัดนครพนม เพื่ออัญเชิญโคมตะเกียงและเถ้าอัฐิดอกไม้จันทน์ เพื่อไปประดิษฐานไว้ ณ แท่นวางบริเวณแสดงทรรศการภาพลำดับเหตุการณ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมราชบพิตร

ณ หอเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

0

Add a Comment