เชิญชมนิทรรศการ “ครบรอบ 55 ปี ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ณ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ

Posted by:

  ด้วยในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 จะเป็นวันครบรอบ 55 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมบำรุงขวัญทหาร ตำรวจตระเวนชายแดน ณ จังหวัดนครพนม หลังจากประกอบพระราชกรณียกิจเสร็จแล้ว ทรงประทับแรม ณ ริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ภายในกระโจมที่กองบัญชาการทหารสูงสุดจัดถวาย อันเป็นที่มาของการจัดสร้าง “หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี” ตรงบริเวณพื้นที่ที่ทรงประทับแรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทั้งสองพระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวจังหวัดนครพนม ดังกล่าว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จึงจัดให้มีนิทรรศการ “ครบรอบ 55 ปี ตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 14 – 20 มิถุนายน 2560 ณ หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี ริมอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม ท่านจะประทับใจกับ

  1. ภาพประวัติศาสตร์ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ ฯ ประกอบพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดนครพนม ถึง 17 ครั้ง

    2.  ภาพประวัติศาสตร์ที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินีนาถทรงเยี่ยมบำรุงขวัญทหาร ตำรวจ ชายเดน

   3. ภาพยนต์ส่วนพระองค์ การเสด็จฯ ณ จังหวัดนครพนม

   4. ตามหาบุคคลในภาพประวัติศาสตร์ การเสด็จฯ ณ จังหวัดนครพนม 17 ครั้ง

   5. ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” ถวายเป็นพระราชกุศล

0

Add a Comment