ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ระดับภูมิภาค

Posted by:

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน.ระดับภูมิภาค ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน โดยมีทีมนักศึกษากศน.ในเขตจังหวัดหนองคาย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ ส่งทีมเข้าร่วมประกวด จำนวน 14 ทีมโดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านพลังงานจังหวัดนครพนม คุณมัณฑนา ฟูกูล นายชาญ แก้วสิงห์ อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง นางกัลยา หอมดี ครูชำนาญการพิเศษ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน

0

Add a Comment