ร่วมจัดงานวันจักรี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

Posted by:

ในวันที่ 6 เมษายน 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม ร่วมจัดงานวันจักรี “วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม (หอเฉลิมพระเกียรติพระราชวงศ์จักรี)

6 5 4 3 2 1

0

Add a Comment