ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม

Posted by:

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 สอบภาควิชา ความรู้ความสมารถทั่วไป และ ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และสอบสัมภาษณ์ วันเวลา และ สถานที่สอบ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.nkpsci.go.th/?p=4663

Posted by:

0

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง

Posted by:

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรค์เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 18 ธันวาคม 2562 สมัครได้ด้วยตัวเอง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nkpsci.go.th/wp-content/uploads/2019/12/nkp1.pdf.pdf

0